Europen 09 2022 Desktop

BEBKA’ya göre Eskişehir

Ekonomik Bakış 11 Aralık 2017 10:17
Videoyu Aç BEBKA’ya göre Eskişehir
A
a

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyet gösteren BEBKA, 2014-2023 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’nda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Raporda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerine ait değerlendirmeler yer alırken Yönetici Özeti’nde bölge planının amacı bölgesel kalkınmaya hizmet eden tüm çalışmaları yönlendirip bölgesel gelişmeyi koordine etmek olarak açıklandı.
Raporda TR41 Bölgesini oluşturan Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi “ülke ortalamasından daha yüksek okuryazarlık ve okullaşma oranları, güçlü özel eğitim altyapısı ve son olarak bölgedeki 6 yükseköğrenim kurumuyla artarak gelişen yükseköğretim altyapısı ile eğitim açısından çeşitli yeterliliklere ve potansiyellere sahip bir bölge olarak tanımlanabilir” olarak tanımlandı.

Değerlendirmede Eskişehir’in üstün olduğu alanlar gösterildi.
 Buna göre,
     1. Eskişehir bütün kategorilerde ortalamanın üzerinde bir insan kaynağına sahip.
     2. Seramik, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, makine-metal, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde kümelenme girişimleri ve potansiyeli yüksek.
     3. Kuru soğan, kiraz, elma ve üzüm üretimi yoğun.
     4. Sulama kooperatifleri ağırlıkta.
     5. Koyun sütü üretimi ön planda.
     6. Mahmudiye Pansiyon Haraları Türk atçılığı adına önemli işletme.

 
ESKİŞEHİR ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Raporda yer alan çarpıcı ifadeler şöyle; “Bursa ve Bilecik illeri özellikle hekim sayılarında Türkiye ortalamasının altında kalırken Eskişehir’in bütün kategorilerde ortalamanın üzerinde bir insan kaynağına sahip olduğunu görmekteyiz. Ayrıca nüfusu az olmasına rağmen sağlık personeli açısından en yetersiz ilin Bilecik olduğunu ve Bilecik’in sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmekle beraber bölge genelinde sağlık risklerine karşı bilincin ve sağlıklı yaşlanma anlayışının yerleştirilmesini öngören tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir.”

KADINLAR İŞ PİYASASINA GİRİYOR
“Son özellik olarak ise, genç nüfusun niteliklerinin arttırılması için gençlik ve spor hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yeni modellerle birlikte uygulanması gerektiğinden bahsetmek gerekir. Bölgede toplam nüfusun %36,6’sını oluşturan genç nüfusa yönelik hizmetlerin arttırılması ve çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İşgücü ve istihdamın yapısı incelendiğinde, Türkiye ekonomisinde ve dünyada yaşanan ekonomik krizlerin bölgeyi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Özellikle 2009 krizinin etkisi belirgin bir şekilde yaşanmış ve bu kriz neticesinde erkeklerde işgücüne katılım oranını azaltırken, kadınların ev gelirine destek olmak için iş piyasasına girişinde artışlar gözlemlenmiştir.”

ÜLKEYE GÖRE DAHA HIZLI İYİLEŞME
“Yine de kriz sonrası istihdamda yaşanan iyileşme süreci ülke geneline göre daha hızlı gerçekleşmiştir. 2012 yılında bölge işsizlik oranı Türkiye ortalaması olan % 7,9’un gerisine %7,4 dolaylarına kadar inmiştir. Ayrıca, bölgedeki iş piyasasının genel olarak dinamik bir yapıya sahip olması ve genç işgücünün arzı ile örtüşmekte olduğunu görmekteyiz.”

SANAYİ KATMA DEĞER ÜRETMEDE İKİNCİ BÖLGE
“Bölge ekonomisi genel olarak analiz edildiğinde, ülke genelinde olduğu gibi, tarım sektöründeki azalış ve hizmetler sektöründeki artış dikkat çekmektedir. Bölge, aynı zamanda, ülke içinde en fazla katma değer yaratan ilk 5 bölge arasında sanayi katma değeri açısından İstanbul’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Eskişehir’de seramik, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, makine-metal, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde kümelenme girişimlerinin ve potansiyelinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.”

ESKİŞEHİR’DE KURU SOĞAN, KİRAZ, ELMA, ÜZÜM
“Tarımsal üretim incelendiğinde ise, bölgenin gerek iklim ve toprak koşullarına gerekse sulama olanaklarının geliştirilmesine bağlı olarak, her tür tarımsal faaliyete olanak tanıyabileceği görülmektedir. Mevcut durumda ise Bursa ve Bilecik illerinde stratejik bir ürün olan ve ihracatı yapılan salçalık domates dikkat çekerken, Eskişehir’de kuru soğan; meyvecilik alanında Bursa’da armut, şeftali ve üzüm; Eskişehir’de kiraz, elma ve üzüm; Bilecik’te de şeftali, ayva ve kiraz üretimi ön plana çıkmaktadır. Bölgede, ihracata dönük siyah incir, nar, sofralık zeytin gibi önemli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.”

ESKİŞEHİR’DE SULAMA KOOPERATİFLERİ
“2012 yılı ihracatına göre, TR41 Bölgesi, en fazla meyve ve sebze, ikinci sırada hububat ve hububat ürünleri ihraç etmektedir. Bölgenin tarımsal üretim işletmeleri incelendiğinde, tarıma dayalı sanayi adına da önemli işletmelerin bölgede ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Bölgedeki tarımsal kooperatif ve birliklerin sayısı oldukça yüksek olmakla birlikte bunlardan yaklaşık olarak %69’unun tarımsal kalkınma kooperatifleri etrafında olduğunu bilmekteyiz. Kooperatifler açısından en zengin TR41 ili ise Bursa’dır. Bursa’da ve Bilecik’te sayı olarak tarımsal kalkınma kooperatifleri öne çıkarken, Eskişehir’de sulama kooperatifleri ağırlıktadır.”

ESKİŞEHİR KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİ ÖN PLANDA
“Hayvancılığa gelince, TR41 Bölgesi büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörlerinde az da olsa potansiyel barındırmakla birlikte ülke genelinde bu sektörlerde sahip olduğu pay oldukça düşüktür. Hayvansal üretim açısından, Bursa süt ve süt ürünleri, yumurta tavukçuluğu ve tavuk eti üretiminde öne çıkarken, Eskişehir koyun sütü üretiminde ön plandadır.”

 ATÇILIKTA ESKİŞEHİR ÖNE ÇIKIYOR
“Bölge atçılık konusunda Türkiye’de önemli işletme ve tesislere sahip bir bölgedir. Türkiye Jokey Kulübü Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haraları, Türk atçılığı adına önemli işletmelerdir. Ekonomik faaliyetlerin bir diğer alanı olan hizmetler sektörü açısından bölge önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bölge doğa turizmi, kış, kültür, tarih ve inanç turizmi ile termal ve sağlık turizmi alanlarında önemli potansiyele sahip olmasına rağmen bölgeye gelen yabancı turistin kalma süresinin kısa olduğunu ve ziyaretçi akımlarının dönemsellik göstermekle birlikte ve il merkezlerinde yoğunlaştığını gözlemlemekteyiz.

ENERJİ POTANSİYELİ ETKİN KULLANILAMIYOR
TR41 Bölgesinde enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması önemli bir gereksinim olsa da yenilenebilir enerji potansiyeli etkin olarak kullanılamamaktadır. Bölgede orta seviyede güneş ve rüzgâr enerjisi Bursa, Bilecik illerinde biyokütle enerji potansiyeli var olmasına rağmen en çok kullanılan yenilebilir enerji türünün hidrolik kapasitesi olduğunu görmekteyiz. 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat